UNDER CONSTRUCTION

logo
 •  

  ORGANISATIE
  ALS ORGANISME

  Organisaties zijn als levende organismen,
  met verschijnselen als afstoting,
  weerstand en herstel.

 •  

  DE WERKELIJKHEID

  Eén ieder geeft aan de werkelijkheid betekenis
  die bij zijn/haar beleving past.

 •  

  BUSINESS-IT ALIGNMENT

  Business en IT moeten we wederzijds verbinden
  om profijt van elkaar te hebben.

 •  

  PROCESBENADERING

  Processen gaan over afdelingsgrenzen heen.
  De procesbenadering helpt dus bij het verbinden van beschermde domeinen.

 •  

  BEDRIJFSARCHITECTUUR

  Het visualiseren van de bedrijfsarchitectuur
  moet gericht zijn op het ontwikkelen van
  een gezamenlijk beeld met de verschillende belanghebbenden.

 •  

  MOBILISATIE

  Een van de bronnen voor verandering zijn de mensen die de bedrijfsprocessen uitvoeren. Juist daar leven vele ideeën en voorstellen om dagelijkse problemen aan te pakken.

Demo

PROJECTSUCCES

 

Het Change Interaction Model (CIAM) brengt de interacties naar voren van de inrichting met het functioneren van de organisatie. Voorwaarde voor een blijvend ICT projectsucces.


lees meer
Demo

Hefboom

 

AIPRO-X levert de hefboom voor organisatieverandering: zichtbaar maken en bespreken van procesinrichting èn gedragspatronen.


lees meer

ICT Projecten succesvol door organisatie
verandering

De stelling is dat je gedurende een ICT project de organisatie niet moet veranderen. Dat is om twee redenen onjuist: 1. Als het moet gebeurt het toch. 2. Een ICT project zou als een organisatieveranderingsproject opgezet moeten worden, want dat is het.

Open Deuren

Voor het succes van ICT projecten gelden vele open deuren zoals: een goede business case, goed opdrachtgeverschap, geen scope wijzigingen, niet te complex, niet te groot, een krachtig projectteam.

Gesloten Deuren

Maar er zijn gesloten deuren die we moeten openen, wil een ICT project echt succesvol zijn. Uiteindelijk gaat het om het beter functioneren van de organisatie.

“Het functioneren van een levend wezen – een persoon of een organisatie – bouwt zich op rond herhaling en samenhang van gedrag”. (Rudy Vandamme; psycholoog, filosoof en antropoloog)

Personen en organisaties hebben de natuurlijke neiging om bij veranderingen vanuit de vertrouwde gedragspatronen te blijven functioneren. Dat geeft voorspelbaarheid en continuiteit. Terwijl daar bij ICT projecten veranderingen nodig of juist gewenst zijn. We zullen dus beeld moeten hebben van de veranderingen in gedragspatronen om succes te kunnen realiseren. Gedragspatronen zijn te beschrijven, goed bespreekbaar te maken, mee te experimenteren en dus onderwerp van verandering. Als deze deuren gesloten blijven, geven ze vroeg of laat complicaties.

Change InterAction Model (CIAM): Inrichting en functioneren

Voor opdrachtgever en projectleider levert het Change InterAction Model (CIAM) nieuw zicht op de impact van veranderingen in de inrichting van ICT. Als integraal deel van de aandacht voor processen en organisatiestructuur ook een beeld van de bijbehorende interacties met de gedragspatronen die het functioneren bepalen van de organisatie.

Ondersteuning door Aiprox

AIPROX levert: advies en projectleiding.

Erik Plantinga

Erik PlantingaOrganisatieverandering en procesbenadering zijn vanaf zijn studie in Delft de rode draad in het professionele leven van Erik Plantinga.

Zijn 30 jaar praktijkervaring is opgebouwd in projectleiding en begeleiding bij reorganisaties, in personeelsmanagement, in lijnmanagement, bij de invoering van informatiesystemen (met name SAP) ondersteund met bedrijfsarchitectuur (met ARIS) en procesgerichte organisatieverbetering.

Na het begeleiden van reorganisaties en de zeer intensieve Fokker 50 en Fokker 100 projecten is hij na 1989 bij Fokker vertrokken en is gaan werken bij een startend adviesbedrijf op gebied van ICT. Hij heeft verschillende implementaties geleid.

In 1995 was hij medeoprichter en eigenaar van de kleine adviesorganisatie ARCIOS. Gericht op SAP en ARIS. Dit bedrijf is onderdeel geweest van The Vision Web. Een ondernemingsvorm die zelfsturing en het ontwikkelen van de talenten en ambities van de medewerkers centraal stelde boven structuren en opereerde vanuit een inspirerende grand-café ontmoetingsruimte in Delft.

In 2004 heeft hij zijn eigen adviesbedrijf opgericht. AIPRO-X: Advies en Implementatie van PROces X verbetering en management. Vanuit een onafhankelijke positie begeleidt AIPROX organisaties die daadwerkelijk een status quo willen doorbreken naar succes.

In zijn bagage zitten Business Process Management, het INK managementmodel, PRINCE2, SAP processen en het ARIS modelleertool voor het inrichten van organisaties.
Vanuit zijn ervaringen in personeelszaken en management heeft hij hier benaderingen aan toegevoegd, gericht op het functioneren van de organisatie.

Aiproxioma:

Een budget is een resultante van kosten en kwaliteit.

In formule: Budget=K/Q

Aiproxioma:

Een plandatum is een resultante van werkzaamheden, deskundigheid en motivatie.

In Formule: Doorlooptijd=ΣW/DxM

 

Hefboom voor verandering

In het logo van AIPRO-X is de hefboom voor organisatieverandering opgenomen. Met de procesbenadering als uitgangspunt omdat bedrijfsprocessen door afdelingsbarrières heengaan. AIPROX Adviseert en Implementeert PROces X verbetering en management.

Aiprox

W. ten Damstraat 3
1244 RA
Ankeveen

Telefoon: +31 6 51 81 01 13
E-mail: info@aiprox.nl

KvK 32093620
BTW-nr. NL0762.39.974.B01